Umowa zlecenie – popularny rodzaj umowy

W Polsce wiele osób pracuje na podstawie umowy  zlecenia. Pracodawcy chętnie współpracują w ten sposób z osobami młodymi (uczącymi się, studentami) m.in. do pracy w sklepach, kawiarniach czy restauracjach. Dlaczego umowa zlecenie jest tak popularna i co tak naprawdę niesie za sobą ta umowa? Dowiesz się po przeczytaniu poniższego artykułu.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie, podobnie jak umowa o dzieło, uregulowana jest w Kodeksie Cywilnym. Na podstawie tej umowy, zleceniodawca zleca biorącemu zlecenie wykonanie określonych czynności na podstawie pisemnej umowy – https://kapitalni.org/pl/artykuly/umowa-zlecenie-charakterystyka-oraz-wady-i-zalety,73,455. Dlaczego zleceniodawcy tak chętnie korzystają z tej formy współpracy? Jest to umowa, która niesie za sobą niższe koszty (opłaty), które musi ponieść pracodawca. Nie ubezpiecza on swojego zleceniobiorcy, nie ma obowiązku płacenia co miesiąc (o ile w danym miesiącu nie wykonywał czynności podlegających pod umowę), w każdej chwili taka umowa może być zerwana zarówno przez jedną jak i przez drugą stronę. Gdy zleceniobiorca nie świadczy pracy np. nie ze swojej winy (kawiarnia jest nieczynna) nie otrzymuje wynagrodzenia. Nie ma tu też mowy o dodatkowych profitach, takich jak środki wynikające z socjalu, nagrody świąteczne, “wakacje pod gruszą” itp. 

O czym powinni pamiętać zleceniobiorcy? 

Zleceniobiorcy powinni ściśle określić w umowie ile godzin pracują oraz w jaki sposób. Jest to zabezpieczenie na wypadek trafienia na nieuczciwego zleceniodawcę, w dalszym ciągu bowiem zdarza się wykorzystywanie zleceniobiorców  – zmuszanie ich do pracy w nadgodzinach, nakłanianie do wykonywania zadań, których nie mają w swoich obowiązkach oraz nagminne niepłacenie wynagrodzenia we wskazanym terminie.  W przypadku takich zleceń jak np. roznoszenie ulotek, usługi ochroniarskie, opieka nad dzieckiem, opieka nad osobami starszymi, pomoc prawna oraz inne – bardzo często podpisuje się umowę zlecenia. Warto więc przyłożyć się do jej sporządzenia, by jasno i konkretnie określała obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy w stosunku do pracownika. Co ważne, zleceniobiorcy takich umów zlecenia mogą mieć wiele. Praca w tym wypadku nie zalicza się do stażu pracy. Warto jednak pamiętać, iż nawet jeżeli pracujemy przez dłuższy czas w tej samej firmie na podstawie zlecenia, nie mamy zagwarantowanego prawa do urlopu – warto to więc wcześniej indywidualnie  wynegocjować z pracodawcą. Wielu pracodawców zgodnie twierdzi, iż taka umowa pozwala płacić zleceniobiorcom więcej – nie zawsze jest to zgodne z prawdą, mimo, iż zleceniodawca ponosi mniejsze koszty niż w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony.