Świadectwo pracy – wyjaśnienie terminu

Świadectwo to rodzaj oficjalnego dokumentu, wydawanego przez pracodawcę w celu zaświadczenia o tym, że pracownik wykonał zleconą mu pracę, w wytyczonym przez pracodawcę miejscu i czasie. Umowa o pracę stanowi podstawę do wydania świadectwa pracy, i jednocześnie jest dowodem na to, że wykonaliśmy pracę u określonego pracodawcy. Do wydania świadectwa pracy, zobowiązany jest pracodawca, o czym mówi artykuł nr 97. Kodeksu Pracy, regulowany dodatkowo Ustawą z 1974 roku, która podkreśla istotny fakt, że dokument taki, możemy otrzymać dopiero w ostatnim dniu pracy czyli wtedy kiedy następuje ustanie stosunku pracy.

Według definicji encyklopedycznej, praca to trud wkładany przez człowieka w wytworzenie danego dobra. Jest to rodzaj wysiłku w pełni świadomego, określanego jako działanie jak i oddziaływanie na z góry wybrany obiekt, który chcemy poddać zmianie. Pracą możemy również nazwać wszystkie, szczególne czynności, jakie podejmujemy przygotowując się do wykonania określonego rodzaju zadania. Czas, w którym pracodawca powinien przekazać nam świadectwo pracy to ostatni dzień pracy o ile w ciągu kolejnych 7 dni nie zamierza nawiązać z pracownikiem, kolejnego stosunku pracy, czego możemy się dowiedzieć czytając dalej art. 97. Kodeksu Pracy, który definitywnie podkreśla zobowiązującą i dotyczącą obydwu stron istotność tego terminu. Z punktu widzenia prawa, jest to rodzaj czasu decyzyjnego, ponieważ zgodnie z przepisami, ani pracodawcy ani pracownika, nie dotyczy już stosunek pracy, ale jednak obydwie strony mogą się w tym terminie, starać się o jego wznowienie i aktualizację, czyli inaczej mówiąc, odnowienie wzajemnego zobowiązania kolejną umową o pracę. Zatem, ten rodzaj poświadczenia stanowi już akt dokonany. Jeśli na nowo nawiążemy stosunek pracy z tym samym pracodawcą, zacznie nas jak i konkretnego pracodawcę, obowiązywać kolejny termin wytyczony na wykonanie danego zobowiązania.

Odpowiedź na pytanie, czy wolimy pracować u jednego i tego samego pracodawcy przez czas określony lub nieokreślony, czy też zmienimy rodzaj zajęcia, zależy od nas samych. Dlatego kształcenie umiejętności czy zmiana pracodawcy, nie powinno być aż tak istotne jeśli chodzi o nabywanie przez nas samych, nowych umiejętności. Decydując się na podjęcie każdej innej pracy, pamiętajmy o podstawowej zasadzie: pracodawca nie jest i nigdy nie był naszym wrogiem, dlatego nauczmy się go traktować z szacunkiem. Pieniądze są środkiem koniecznym do utrzymania każdego z nas, dlatego nie warto ich ignorować. Faktem oczywistym jest to, że potrzebne są zarówno tobie jak i twojemu pracodawcy.