Kwestie formalne

Poszukiwanie nowej i dobrze płatnej pracy to czynność, z którą spotyka się chociaż raz w życiu praktycznie każdy. Niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku, staramy się o to, aby pracować w stabilnym miejscu i w przyjaznej atmosferze. Większa i bardziej zróżnicowana oferta rynku pracy w Polsce kieruje nas do rozważań na temat zmiany pracy i pogoni za bardziej prestiżowym, i lepiej płatnym stanowiskiem, co może wywoływać narastanie stresu. Nietrudno jest się zdenerwować i podjąć decyzję o tym, że nasz czas w danym miejscu minął i że potrzebujemy nowych doznań i wyzwań. 

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Chęć odejścia z pracy będzie się oczywiście wiązać z wieloma kwestiami formalnymi, które będzie trzeba rozwiązać. Chodzi tu między innymi o wypowiedzenie umowy o pracę. Najlepiej rozwiązać umowę za porozumieniem stron. Jest to rozwiązanie najbardziej korzystne zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Tak naprawdę nikt, kto spędził kilka lat w danej firmie nie chce rozstawać się w nieprzyjemnej atmosferze.

Prosty dokument

Dokument, za pomocą którego wypowiemy umowę o pracę nie jest zbytnio skomplikowany. Z jego wypełnieniem nikt nie powinien mieć problemu. Zajmuje to z reguły zaledwie kilka minut. Podczas składania wypowiedzenia musimy pamiętać o tym, że szefostwo może od nas wymagać świadczenia pracy przez  cały okres trwania wypowiedzenia. W zależności od tego, jak jest ona zbudowana, może to być nawet kilka miesięcy i warto zastosować się do wszystkich wytycznych, aby nie mieć problemów w kolejnym miejscu pracy. 

Wypowiedzenie ustne

Nie wszyscy wiedzą, że można w obecnych czasach wypowiedzieć umowę w inny sposób, niż tylko pisemny. Zaleca się jednak, aby wypowiadać ją klasycznie, gdyż dzięki pisemnemu rozwiązaniu umowy posiadamy dowód w postaci wypełnionego i podpisanego dokumentu. Jest to więc zdecydowanie bardziej bezpieczne i w razie nieporozumienia lub nieprzewidzianych komplikacji można się na dany dokument powołać.