Niskie stopy procentowe i WIBOR to powód do zadowolenia dla kredytobiorców

Koszty kredytów i pożyczek warunkuje wiele czynników. To nie tylko oprocentowanie i marża ustalone przez bank lub pozabankową firmę pożyczkową, ale również czynniki od nich niezależne. Duży wpływ na wysokość rat mają stopy procentowe, które w ostatnich paru miesiącach obniżane były aż trzy razy.

Stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie

Od marca 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej odpowiedzialna za ustalanie stóp procentowych w Polsce obniżyła je trzykrotnie. Dzisiaj znajdują się one na historycznie niskim poziomie – 0,10 proc. Takie działanie motywowane było przede wszystkim ratowaniem gospodarki nadwyrężonej przez epidemię koronawirusa. Warto jednak wskazać, że wysokość stóp procentowych ma wpływ także na statystycznego Kowalskiego.

Stopy procentowe służą do ustalania kosztów pożyczonego kapitału pomiędzy instytucjami finansowymi. Wysokość referencyjnej stopy procentowej wpływa na poziom WIBOR-u (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) stosowanego na rynku polskim. Reguluje on między innymi wysokość wskaźnika WIBOR 3M, który używany jest najczęściej przy określaniu oprocentowania kredytów i pożyczek.

Niskie stopy to niższe oprocentowanie kredytu

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, oprocentowanie kredytów i pożyczek na polskim rynku, a także innych podobnych zobowiązań nie powinno być wyższe od dwukrotności sumy stopy referencyjnej i stawki 3,5 proc. Jako że obecnie stopa ta wynosi 0,1 proc., oprocentowanie kredytów i pożyczek nie powinno być wyższe niż 7,2 proc.

Oznacza to zatem, że dzisiejsze oprocentowanie kredytów i pożyczek oparte o wartość WIBOR-u 3M jest naprawdę bardzo niskie. W rezultacie klienci posiadający takie zobowiązania mogą odczuć obniżenie raty, natomiast ci, którzy dopiero planują wnioskowanie o kredyt mieszkaniowy czy pożyczkę gotówkową, mogą liczyć na bardziej atrakcyjne oprocentowanie niż jeszcze kilka miesięcy temu. 

Niskie stopy procentowe mają jednak swoje negatywne skutki – oznaczają także wyjątkowo niskie oprocentowanie dla lokat i kont oszczędnościowych.