Intercyza dzieli majątek

Wielu z nas miało okazję usłyszeć słowo intercyza. Znacznie mniej osób wie, co kryje się pod tym pojęciem i w jakich przypadkach korzysta się tego rozwiązania. A może ona być dokumentem, który może skutecznie zabezpieczyć interesy małżonków. Kiedy więc warto zadbać o sporządzenie takiej umowy i jak to zrobić?

Umowa reguluje sprawy majątkowe

Krótko mówiąc – intercyza jest dokumentem, który narzeczeni podpisują przed zawarciem związku małżeńskiego, a pary małżeńskie w dowolnym momencie jego trwania. Aby stała się dokumentem prawnie obowiązującym, musi być podpisana w kancelarii notarialnej.

Decydując się na wprowadzenie rozdzielności majątkowej: https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/agnieszka-kowalczyk/na-czym-polega-rozdzielnosc-majatkowa/id/177 trzeba skorzystać z notariusza. Do podpisania aktu niezbędne będą dowody potwierdzające tożsamość obojga małżonków lub partnerów i akt zawarcia związku małżeńskiego, jeśli dokument sporządza się po ślubie.

Intercyza podpisana przez narzeczonych przed ślubem nabiera mocy prawnej w momencie, w którym wstąpią oni w związek małżeński. Oznacza to, że od samego początku każde z nich dysponuje swoim własnym, odrębnym majątkiem. Zarobione pieniądze każda strona otrzyma na swoje własne konto, a w przypadku wspólnej własności konieczne będzie jasne określenie, w jakiej części należy ona do każdej ze stron.

Zalety

Jak każde działanie, rozdzielność majątkowa ma swoje zalety. To przede wszystkim swoboda, z jaką każdy małżonek może dysponować swoim osobistym majątkiem. Z tego powodu chętnie sięgają po nie osoby, które zgromadziły pewne dobra materialne jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego i obawiają się, że druga strona nie kieruje się uczuciami, a chęcią ich przejęcia. Z rozdzielności majątkowej chętnie korzystają też osoby ceniące swoją niezależność, również finansową.

Na zawarcie tego typu umowy decydują się pary, w których jedna ze stron wpada w problemy finansowe. Mogą one być efektem różnego rodzaju nałogów, nadmiernej rozrzutności lub nietrafionej decyzji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy podpisany został akt notarialny wprowadzający odrębność majątkową każdego małżonka, wierzytelności ściągane są z części będącej jedynie własnością strony, której zobowiązania dotyczą.

Podpisanie intercyzy może okazać się dobrą decyzją również wówczas, gdy współmałżonek wykonuje zawód, w którym za popełnione błędy odpowiada własnym majątkiem.

Wady

Mówiąc o rozdzielności majątkowej warto wspomnieć o wadach tego dokumentu. Jedną z nich jest zamkniecie drogi do wspólnego kredytu np. mieszkaniowego. Zdolność kredytowa obliczana dla pojedynczej osoby jest znacznie niższa, niż w przypadku wspólnoty małżeńskiej. Może więc okazać się, że para będzie potrzebowała dodatkowego wsparcia w charakterze poręczyciela.

Podpisując intercyzę małżonkowie rezygnują z możliwości wspólnego rozliczania się z podatku.