Czym różni się kredyt bankowy od pożyczki pozabankowej

Czasami zdarza się sytuacja, że potrzebujemy zastrzyku finansowego. Stajemy wtedy przed dylematem czy wybrać kredyt bankowy czy pożyczkę pozabankową.

Różnice między bankiem a firmami pożyczkowymi w świetle przepisów prawa

Zasadnicza różnica polega na tym, że banki podlegają nadzorowi KNF, natomiast firmy pożyczkowe nie. To oznacza, że banki są instytucjami bezpieczniejszymi, zwłaszcza jeśli chodzi o lokowanie pieniędzy. Powierzanie oszczędności innym instytucjom niż banki jest bardzo ryzykowne i najczęściej kończy się ich utratą.

Zarówno banki jak i firmy pozabankowe muszą stosować się do przepisów ustawy antylichwiarskiej z 2016 r., która określa maksymalną wysokość opłat związanych z udzieleniem kredytu lub pożyczki pozabankowej:

  • opłaty pozaodsetkowe (prowizja, ubezpieczenie) – w pierwszym roku nie mogą przekroczyć 25%, w kolejnych latach 30%,
  • odsetki kapitałowe – maksymalnie na poziomie 10 %,
  • odsetki karne (za spóźnione spłaty) – maksymalnie 14%.

Trzeba jednak pamiętać, że wielkości te są zmienne, ustalane są jako dwukrotność odsetek ustawowych ustalanych przez NBP plus 3,5 %.

W praktyce oznacza to, że czasami koszty kredytów i pożyczek mogą być porównywalne, jednak ze względu na mniejsze ryzyko, banki stosują mniejsze stawki.

Różnice w łatwości uzyskania kredytu i pożyczki

Dla konsumentów to najważniejsze kryterium w podejmowaniu decyzji, zwłaszcza, jeżeli gotówka potrzebna jest bardzo szybko.

Uzyskanie kredytu w banku obwarowane jest spełnieniem wielu warunków:

  • dowód osobisty,
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • zaświadczenie o zarobkach (w przypadku działalności gospodarczej z US i ZUS),
  • zgoda współmałżonka,
  • określenie celu (z wyjątkiem kredytu gotówkowego),
  • zdolność kredytowa (zależna od polityki banku).

Po spełnieniu formalności bank przeprowadza weryfikację wniosku sprawdzając rejestry dłużników oraz inne dane. W przypadku kredytu na konkretny cel bank przelewa środki bezpośrednio na konto usługodawcy.

Pożyczka pozabankowa na raty jest znacznie mniej sformalizowana i łatwiejsza do uzyskania. Potrzebny jest tylko dowód osobisty, nie trzeba zaświadczenia o umowie o pracę, co oznacza, że jest dostępna dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie, umowę o dzieło lub pracujących dorywczo. Na znacznie niższym poziomie określana jest także zdolność kredytowa.

Takie pożyczki pozabankowe na raty: https://www.wonga.pl/pozyczka-pozabankowa-na-raty rozpatrywane są w ciągu kilkunastu godzin, dodatkowo wiele firm oferuje możliwość uzyskania pożyczki przez Internet, dla wielu klientów to bardzo istotne udogodnienie.