Sposoby na poprawienie zdolności kredytowej

Z całą pewnością nie każdemu jest łatwo dostać kredyt hipoteczny. Banki wbrew pozorom stawiaj spore wymagania potencjalnym klientom. Należy spełnić szereg warunków, aby otrzymać pozytywną odpowiedź na złożony wniosek. Kluczową kwestią jest w przypadku instytucji bankowych zdolność kredytowa. Niestety tutaj w wielu przypadkach pojawią się mniejsze lub większe problemy. Zasada jest taka, że zanim zdecydujemy się na kredyt, należy z dużym wyprzedzeniem zadbać o odpowiednią zdolność kredytową, aby szybko nie zostać odprawionym z kwitkiem.

W jaki sposób poprawić swoją zdolność kredytową?

Osoby planujące wziąć kredyt hipoteczny, powinny najpierw zastanowić się, jakie są ich szanse na otrzymanie pozytywnej odpowiedzi ze strony banku. Chodzi tutaj o zdolność kredytową, która ma ogromne znaczenie dla banku. Jest to zdolność klienta do terminowej spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w sporządzonej umowie. W niezbyt dobrej sytuacji znajdują się osoby, które chcą po raz pierwszy wziąć kredyt i jeszcze nie mają jeszcze historii kredytowej. Na szczęście można poprawić swoją zdolność kredytową, a sposobów jest wiele. W ten sposób staniemy się na banku godnymi uwagi klientami, którym będą skłonne przyznać kredyt. Największy wpływ na zdolność kredytową mają dochody i forma zatrudnienia, obciążenia wydatkami, okres kredytowania, współkredytobiorcy, historia kredytowa w BIK, stan cywilny, wykształcenie, status cywilny, regularność dochodów, liczba osób w gospodarstwie domowym, rodzaj i wartość nieruchomości kredytowanej.

W celu poprawienia swojej zdolności kredytowej, warto zadbać o swoją historię w BIK. Konieczne jest spłacenie czy zamknięcie dawnych zobowiązań. Można zwiększyć wiarygodność w oczach banku, zaciągając jakiś kredyt konsumencki na niedużą kwotę i spłacić go w terminie. Zdolność kredytową można sprawdzić przy pomocy ogólnodostępnych kalkulatorów online. Dobrym posunięciem jest ograniczenie wieku kredytobiorców, dokładne zaplanowanie całego procesu, znalezienie dodatkowego kredytobiorcy/poręczyciela, zadbanie o wkład własny, zrezygnowanie z kart kredytowych, zmniejszenie liczby osób w gospodarstwie domowym, wydłużenie okresu spłaty kredytu, skorzystanie z kredytu konsolidacyjnego, zawarcie związku małżeńskiego, wybranie rat stałych, zmniejszenie kosztów utrzymania gospodarstwa domowego, zwiększenie obrotu na rachunku bieżącym, skorzystanie z dodatkowych produktów bankowych/kredyty refinansowego czy z programu rządowego Mieszkanie dla Młodych i negocjowanie z bankiem.