2019 wrzesień

Jakie kary może nałożyć KNF?

Zgodnie z przepisami prawa Komisja Nadzoru Finansowego ma pełne prawo nie tylko do opublikowania danych osobowych firm, które naruszają przepisy, ale również do wyznaczania kar pieniężnych. Jakie elementy brane są pod uwagę przy ustalaniu wysokości kar? Komisja Nadzoru Finansowego (opisana szerzej w artykule Kapitalni.org) bierze pod uwagę nie tylko wagę naruszenia, ale również przyczynę naruszenia i sytuację finansową […]