2020 Maj

Jak przebiega procedura przy wypowiedzeniu umowy o pracę?

Zgodnie z artykułem 30 Kodeksu Pracy, wypowiedzenie umowy o pracę może wystosować zarówno pracownik jak i pracodawca. Istotne jest to, że tego typu wypowiedzenie musi zostać złożone na piśmie. Samo rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem następuje w momencie, gdy upłynie okres wypowiedzenia. Okresy wypowiedzenia umowy o pracę Jeżeli umowa o pracę była zawierana na czas nieokreślony, wówczas czas wypowiedzenia […]