2020 Czerwiec

Świadectwo pracy – wyjaśnienie terminu

Świadectwo to rodzaj oficjalnego dokumentu, wydawanego przez pracodawcę w celu zaświadczenia o tym, że pracownik wykonał zleconą mu pracę, w wytyczonym przez pracodawcę miejscu i czasie. Umowa o pracę stanowi podstawę do wydania świadectwa pracy, i jednocześnie jest dowodem na to, że wykonaliśmy pracę u określonego pracodawcy. Do wydania świadectwa pracy, zobowiązany jest pracodawca, o czym mówi artykuł […]