Kiedy należy zapłacić podatek od darowizny od rodziców?

Zdecydowana większość ludzi jest świadoma, że darowizna w najbliższej rodzinie będzie zwolniona z podatku od spadku i darowizn. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że w niektórych przypadkach wspomniane zwolnienie będzie przysługiwało, jeżeli zostaną dopełnione odpowiednie formalności w urzędzie skarbowym. Nie można również zapomnieć o fakcie, że obecnie obowiązują kwoty wolne od podatku, które są jednak zależne od grupy podatkowej, do jakiej należy dany darczyńca. Czy zawsze trzeba zapłacić podatek od darowizny?

Podatek od spadków i darowizn a darowizna od rodziców – czy wystąpi?

Warto mieć świadomość, że rodzice należą do 0 grupy podatkowej. Oznacza to tym samym, że wszystkie otrzymane od nich darowizny będą zwolnione z podatku od spadku i darowizn. Oczywiście warunkiem będzie dopełniony obowiązek zgłoszeniowy do urzędu skarbowego. Warto wiedzieć, że każda darowizna od rodziców, której wartość jest mniejsza od 9637 złotych nie musi być zgłaszana do urzędu skarbowego, jest również zwolniona z podatku. Z kolei w przypadku darowizny od rodziców w kwocie wyższej niż 9637 złotych konieczne jest zgłoszenie faktu do urzędu skarbowego.

W jaki sposób powinna być rozliczona darowizna pieniężna od rodziców?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że rozliczenie darowizny środków pieniężnych wygląda zupełnie inaczej. Jeżeli darowizna została dokonana w grupie 0 i jej wartość przekracza kwotę 9637 złotych nie będzie podlegać opodatkowaniu w przypadku, gdy udokumentowane zostanie jej otrzymanie:

– przekazem pocztowym,

– dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy

– lub gdy darowizna wpłynęła na rachunek, który jest prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Można skorzystać z prawa do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn tylko wtedy, jeżeli dana darowizna została odpowiednio udokumentowana.

Jakie są konsekwencje niezgłoszenia darowizny od rodziców?

Warto zdawać sobie sprawę, że niezgłoszenie darowizny od rodziców doprowadzi w konsekwencji do sytuacji, że zostanie ona opodatkowana na zasadach ogólnych. Darowizna w takiej sytuacji będzie powodowała nie tylko konieczność złożenia deklaracji, ale również zapłacenia podatku. W praktyce bardzo często się bowiem zdarza, że rodzice podejmują decyzję o zakupie mieszkania swojemu dziecku. Jest ono jednak zobowiązane, by zgłosić to do urzędu skarbowego w odpowiednim formularzu do 6 miesięcy od momentu otrzymania mieszkania.

W przypadku, gdy nie zostanie ten fakt zgłoszony do urzędu skarbowego i po kilku latach okaże się, że dziecko otrzymało mieszkanie, darowizna niestety będzie musiała być opodatkowana na zasadach ogólnych.