Podanie o pracę – równie ważne jak CV i list motywacyjny

Wiele osób starających się o zatrudnienie na wymarzonym stanowisku pracy, ogranicza się do napisania jedynie CV oraz listu motywacyjnego. Tymczasem istnieje jeszcze jeden dokument rekrutacyjny, zazwyczaj bardzo niedoceniany, który może znacznie zwiększyć szanse na zatrudnienie i wywrzeć wrażenie na potencjalnym pracodawcy. Mowa tutaj o podaniu o pracę. Na jego napisanie wciąż jeszcze decyduje się niewiele osób, tymczasem jest to prosta droga do tego, by pokazać swojemu przyszłemu pracodawcy, że jest się osobą zaangażowaną oraz wyjątkowo zainteresowaną pracą w jego firmie.

Czym różni się podanie o pracę od listu motywacyjnego?

Wiele osób jest błędnie przekonanych, że podanie o pracę i list motywacyjny są tym samym. Tymczasem warto znać różnice między nimi i w procesie rekrutacji zdecydować się na napisanie obydwu.

List motywacyjny jest z reguły dokumentem, który pisze się na wyraźne żądanie pracodawcy ogłaszającego wolne stanowisko pracy. Tymczasem podanie o pracę (określane również jako prośba o przyjęcie do pracy) z reguły jest składane w zakładach, które obecnie nie prowadzą otwartej rekrutacji, a jego zadaniem jest danie znać potencjalnemu pracodawcy, że jest się osobą chętną do podjęcia pracy na konkretnym stanowisku.

List motywacyjny jest także zdecydowanie dłuższy niż podanie o pracę, którego długość podania nie powinna przekraczać maksymalnie 3/4 strony A4. W podaniu o pracę używa się ogólnych zwrotów grzecznościowych i jest ono znacznie mniej rozbudowane niż list motywacyjny.

Jaką rolę pełni podanie o pracę?

Nawet jeśli firma nie prowadzi obecnie rekrutacji, to bardzo często zdarza się, że osoby wysyłające podanie o pracę trafiają do specjalnej bazy danych. W przypadku zwolnienia jakiegoś stanowiska, są one brane pod uwagę jako pierwsze, co znacznie zwiększa ich szanse na zatrudnienie już na starcie. Dlatego wysyłanie podania o pracę staje się bardzo częstą praktyką na rynku pracy.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że to, jak napisane jest podanie o pracę, ma realny wpływ na to, czy zostanie się zatrudnionym. Trzeba mieć świadomość tego, że potencjalny pracodawca dostaje takich dokumentów całe mnóstwo, dlatego trzeba zrobić wszystko by zapaść w jego pamięć i wywrzeć na nim pozytywne wrażenie.

W podaniu o pracę powinno się wskazać konkretne stanowisko, na którym chce się pracować. Do tego należy zamieścić informacje o swoich kwalifikacjach i ewentualnych doświadczeniach, które mogą wpłynąć na jakość wykonywanej pracy. Należy krótko i konkretnie umotywować swoją kandydaturę oraz wskazać argumenty przemawiające za zatrudnieniem. W podaniu o pracę trzeba być oryginalnym, ale nie uciekać się do kłamstwa i nie używać wytartych sloganów, które potrafią wyrządzić więcej szkody niż pożytku.

Każdy kandydat do pracy powinien mieć świadomość tego, że wygląd jego podania o pracę świadczy o nim samym. Dlatego w treści podania nie może być żadnych błędów ortograficznych, a tekst powinien być sformatowany w sposób przejrzysty i estetyczny. Podanie musi już od pierwszego zdania zainteresować potencjalnego pracodawcę, ponieważ drugiej szansy może zwyczajnie nie być.

Bardzo często kandydaci do pracy nie wiedzą o tym, jak napisać prawidłowo wyglądające podanie o pracę. Dlatego warto poszukać wzoru w internecie, jednak nie używać gotowych zdań i sformułowań, bo to w żaden sposób nie pozwoli się wyróżnić spośród innych kandydatów.